گـاهـی بــایـد رفـت ،

گـاهـی بــایـد رفـت ،

و بعضـی چیــزهــای بـردنـی را ، بــا خــود بــرد !

مثل یــــــاد..


مثل غــرور..

و آنچـه مـانــدنـی ست را ، جـــا گــذاشت...

مثل خاطره.....

مثل لبخند.....

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
شادی

خیلی زیباست[لبخند]