.. بخاطر هیچ

 

 

شــــادم به رویایی که ...

محقـــق نمیشود !

منتظر خبــــری هستم که ...

نمــــی آید !

دلخوشم به حـــــرفی که ...

زده نمی شود !

آدم

گاهــــی به هـــزار دلیل زنده است

و هیچ دلیـــلی برای زنده بودن ندارد ...

/ 0 نظر / 20 بازدید