آنجا که آسمان بنفش یاسیست.همانجا.

آنجا که آسمان بنفش یاسیست.همانجا.

 

 
 

بعضی حرف ها ,آهنگ ندارند,ریتم ندارند ,اما بد جور درد دارند , دردی که

هیچ جوره خوب نمیشود.


بعضی حرف ها , چنان روان و درون تو را خراش میدهند که سالها طول

میکشد تا آن زخم خوب شود و اگر هم خوب شود جایش تا ابد بر دلت

میماند. این کلمه ها ,این حرف ها , این جمله ها , همه بو دارند .مثل عطر

ها.بوی گرم و شیرین , سرد و خنک ,تلخ .و دیدی سالها بعد که عطری را

بو میکنی تمام خاطراتت چه تلخ و چه شیرین برایت زنده میشوند ,حرف

ها هم همین طورند.از دهان که خارج شدند بوی خود را دارند, حس خود را

دارند ,اثر خود را دارند و آنچنان بر طرفت مینشینند که تو هدایتشان میکنی.

 

و آخ که بعضی حرف ها چه دردی دارند.و تو وقتی هیچ نتوانی بکنی

,میرسی به سکوت,به سکوت محض و درد میکشی,درد حرف هایی که بر

تو میبارند .


حرف هایی که ریتم ندارند, آهنگ ندارند ,اما درد دارند.

/ 0 نظر / 5 بازدید