عاشقانه ...تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

 

 

وقــت هـایــی هـسـتڪـــہ جـــز بـــہ بـــودن " تــــو " ،

 

دلـم رضـایــت نمی دهـــد ،حـــالا مــن از ڪــــجـا

 

بـــرایــش " تـو " بیـاورم ...؟؟

/ 0 نظر / 28 بازدید