دلتنگم از این دنیا

دلتنگم از این دنیا ...

برایم قصه ای بگو ...

چقدر خواب خوبه وقتی دلخوشی به بیداری نباشه ...

/ 2 نظر / 52 بازدید
محمد علی

: نقـش یـــک درخــت خشک را در زنـدگی بازی میکـنم نمیـدانم که بایـد چشم انتظار بهار باشم یا هیزم شکن پـیــر…

محمد علی

گاهی اوقات باید خدا رو شکر کنی یا اصلا بغلش کنی و ببوسیش که به چیزی که یه روزی میخواستی نرسیدی …