» .. بخاطر هیچ :: ۱۳٩۳/٢/٥
» در هر قطعه اشک ، چقدر خاطره دفن :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
» تنهایی :: ۱۳٩٢/٥/٥
» ای کاش :: ۱۳٩٢/٧/۱٧
» ماه برکت زِ آسمان می آید :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» تنهایی :: ۱۳٩٢/۳/٥
» بهار نزدیک است :: ۱۳٩٢/٢/٢٧
» در هر قطعه اشک ، چقدر خاطره دفن :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٠
» نفس کشیدن سخته ، تو رو ندیدن سخته :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٧
» دلتنگم از این دنیا :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۳
» غصه چرا؟ :: ۱۳٩۱/۱٠/۳٠
» ای کاش :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
» ماه من :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
» خدایا :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» دلم... :: ۱۳٩۱/٩/۱٧
» محرم :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» گـاهـی بــایـد رفـت ، :: ۱۳٩٠/٩/٥
» آنجا که آسمان بنفش یاسیست.همانجا. :: ۱۳٩٠/٩/٥
» هدیه :: ۱۳۸۸/٤/٢٢
» مشروط چشمــــانت :: ۱۳۸۱/٥/٦
مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه